Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 08, 2018

W programie Michał Pol rozmawia z Przemysławem Rudzkim, Tomaszem Smokowskim i Dariuszem Szpakowskim.