Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 25, 2019

Łukasz Grass rozmawia z Tomaszem Zegarskim i Aleksandrą Michalak.


Sep 18, 2019

Łukasz Grass rozmawia z Markiem Tokarewieczem, Przemysławem Kowalskim i Natalią Kowalską.


Nov 14, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Igorem Zacharjaszem, Danym Hubertem i Tomaszem Sławińskim.


Oct 31, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Jeffersonem Zhang oraz Karolem Sadajem.


Oct 24, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Jonathanem Carrierem oraz Kristiną Tsvetanovą.