Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 27, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Sebastianem Kulczykiem i Vikasem Malhotrą o startupach z punkt widzenia inwestora.


Jun 06, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Tomaszem Trzósło i Jeroenem van der Toolenem o tym, czy Warszawa jest kolejną stolicą biznesu.