Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 04, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Krzysztofem Hładyszewskim, Sylwestrem Ostrowskim, Cheptoo Kositany-Buckner i Keyonem Harroldem o Szczecinie i muzyce jazzowej.