Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Jeffersonem Zhang oraz Karolem Sadajem.


Oct 24, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Jonathanem Carrierem oraz Kristiną Tsvetanovą.


Oct 03, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Borysem Szycem i Sławomirem Grzelczakiem o długach.