Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 24, 2019

"Człowiek z wizją" to reportaż o Andrzeju Bargielu. Jako dziecko Bargiel wstawał o czwartej rano, by przez osiem godzin ręcznie kosić trawę i zboża. Dzięki temu, gdy później zaczął trenować, miał wrażenie, że biegnie, a mimo to odpoczywa. W końcu osiągnął coś, co wydawało się niemożliwe. Wszedł na K2, po to, by zaraz zjechać z niej na nartach.