Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 27, 2018

Zapraszamy do odsłuchania reportażu Mikołaja Podolskiego o tragedii, w której polska prostytutka spłonęła żywcem w Danii.