Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 17, 2019

Renata Kim rozmawia z Łukaszem Jankowskim i Jakubem Sieczko o sytuacji w służbie zdrowia i lekarzy rezydentów.


Sep 10, 2019

Renata Kim rozmawia z Łukaszem Kachnowiczem o relacjach Kościół-społeczność LGBT. 


Sep 03, 2019

Renata Kim rozmawia z Dorotą Łobodą i Wiesławem Włodarskim o sytuacji w polskich szkołach po reformie oświaty.


Jun 18, 2019

Renata Kim rozmawia z Magdaleną Budziszewską i Markiem Józefiakiem o globalnym ociepleniu i jego możliwych skutkach.


Jun 11, 2019

Renata Kim rozmawia z Małgorzatą Rozenek-Majdan o in vitro.