Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2019

Renata Kim rozmawia z Dorotą Łobodą, Sławomirem Broniarzem i Jarosławem Szulskim o sytuacji w polskiej edukacji i zapowiadanym strajku nauczycieli.