Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2019

Renata Kim rozmawia z Magdaleną Budziszewską i Markiem Józefiakiem o globalnym ociepleniu i jego możliwych skutkach.