Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 19, 2019

Renata Kim rozmawia z Anetą Dekowską i Wiktorią Beczek o problemie tolerancji wobec osób homoseksualnych.