Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 05, 2019

Renata Kim rozmawia z Henryką Krzywonos, Patrycją Krzymińską i Magdaleną Filiks o ich działalności charytatywnej i zbiórce do ostatniej puszki śp. Pawła Adamowicza.