Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 04, 2018

Renata Kim rozmawia z Moniką Lewandowską, Anną Kulką-Dolecką i Anną Janowicz o opiece nad osobami niepełnosprawnymi.