Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 19, 2018

Renata Kim rozmawia z Magdaleną Środą i Dorota Łobodą o wyborach samorządowych, kongresie kobiet i ich roli we współczesnym świecie.