Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 07, 2021

Renata Kim rozmawia z Leszkiem Balcerowiczem o zamieszkach w Stanach Zjednoczonych i sprawie Idea Banku.