Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 03, 2019

Renata Kim rozmawia z Dorotą Łobodą i Wiesławem Włodarskim o sytuacji w polskich szkołach po reformie oświaty.