Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2019

Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy np. śmierci czy rozwodu rodziców? A co robić, kiedy dzieci niezbyt elegancko pytają: czy pan był kiedyś przystojny? No i w końcu, jak zareagować, kiedy przedszkolak klnie?