Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2019

Szczegóły własnego porodu, pytania "a kiedy w końcu zajdziesz w ciążę", dopytywanie dziecka: "a gdzie twój tatuś, dawno go nie widziałam"... Lista, mówiąc delikatnie, mało dyplomatycznych tematów, związanych z rodzicielstwem i dziećmi jest długa. W najnowszym odcinku podcastu Ewa Abart wylicza po kolei tematy, których lepiej nie podejmować i rzeczy, których lepiej nie robić. Pochylmy się nad nimi wszyscy i weźmy sobie do serca. Nie pół żartem, całkiem serio.