Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 07, 2019

Bezstresowe wychowanie dzieci. Rodzice często popadają w skrajności. Dzieci nie należy karać klapsem i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale niezwracanie uwagi, gdy robią coś złego, wyrządza im równie wielką krzywdę. Jak zachować spokój i znaleźć złoty środek na wychowanie? Jak nie ulegać emocjom i wyrzutom sumienia oraz gdzie rodzic popełnia największe błędy? Gościem odcinka Justyna Kozłowska.