Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 14, 2021

Elizy Michalik rozmawia z Hanną Gill-Piątek z ruchu Polska 2050.


Jan 12, 2021

Elizy Michalik rozmawia z Vincentem V. Severskim o koronawirusie i działaniach rosyjskich służb.


Dec 17, 2020

Eliza Michalik rozmawia z jezuitą o. Wacławem Oszajcą.


Dec 15, 2020

Eliza Michalik rozmawia z Agnieszką Holland o Strajku Kobiet i polskim Kościele katolickim.


Dec 04, 2020

Eliza Michalik rozmawia z Maciejem Rauhutem o Strajku Kobiet i działaniach policji.