Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 17, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Bartoszem Staszewskim o zakazie "propagowania homoseksualizmu" w węgierskich szkołach i sytuacji osób LGBT.