Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2020

Eliza Michalik rozmawia z jezuitą o. Wacławem Oszajcą.


Dec 15, 2020

Eliza Michalik rozmawia z Agnieszką Holland o Strajku Kobiet i polskim Kościele katolickim.


Dec 04, 2020

Eliza Michalik rozmawia z Maciejem Rauhutem o Strajku Kobiet i działaniach policji.


Dec 02, 2020

Eliza Michalik rozmawia z Beatą Morawiec o sytuacji sądownictwa w Polsce.


Nov 30, 2020

Eliza Michalik rozmawia z Barbarą Nowacką o działaniach policji na Strajku Kobiet.