Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2020

Eliza Michalik rozmawia z Igorem Tuleyą o Zbigniewie Ziobrze i sytuacji w polskim sądownictwie.


Sep 11, 2020

Eliza Michalik rozmawia z Klementyną Suchanow o Ordo Iuris.


Sep 08, 2020

Rozmowa Elizy Michalik z Klaudią Jachirą o minionej o Jarosławie Kaczyńskim, walce z bezrobociem i seksizmie.