Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 29, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Szymonem Hołownią o ustawie aborcyjnej, opozycji i przejściu Joanny Muchy do Polski 2050.


Jan 27, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Igorem Tuleyą o jego sytuacji sędziego i o oddelegowanych prokuratorach.


Jan 25, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Ireneuszem Rasiem o rozdziale Kościoła od państwa.


Jan 14, 2021

Elizy Michalik rozmawia z Hanną Gill-Piątek z ruchu Polska 2050.


Jan 12, 2021

Elizy Michalik rozmawia z Vincentem V. Severskim o koronawirusie i działaniach rosyjskich służb.