Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Wojciechem Hermelińskim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.


Oct 18, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Andrzejem Rozenkiem z Lewicy. 


Oct 15, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Dariuszem Jońskim i Michałem Szczerbą z Koalicji Obywatelskiej.


Oct 15, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Dariuszem Jońskim i Michałem Szczerbą z Koalicji Obywatelskiej.


Oct 04, 2021

Eliza Michalik rozmawia z posłanką Koalicji Obywatelskiej Magdaleną Filiks.