Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Emilią Cecylią Skirmuntt, wirusolog ewolucyjna z Uniwersytetu Oksfordzkiego.


Dec 10, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Dariuszem Jońskim i Michałem Szczerbą z Koalicji Obywatelskiej. 


Dec 03, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Janiną Ochojską, eurodeputowaną, założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej.