Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 18, 2022

Eliza Michalik rozmawia z Bartłomiejem Przymusińskim ze stowarzyszenia IUSTITIA.


Feb 11, 2022

Eliza Michalik rozmawia z Janiną Ochojską, posłanką do Parlamentu Europejskiego.


Feb 10, 2022

Eliza Michalik rozmawia z Jackiem Rostowskim, byłym ministrem finansów.


Feb 09, 2022

Eliza Michalik rozmawia z Bartoszem Arłukowiczem z Platformy Obywatelskiej. 


Feb 04, 2022

Eliza Michalik rozmawia z Michałem Kołodziejczakiem.