Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2022

Eliza Michalik rozmawia z Małgorzatą Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.


Mar 25, 2022

Eliza Michalik rozmawia z Małgorzatą Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.


Mar 18, 2022

Eliza Michalik rozmawia z byłym Marszałkiem Sejmu, senatorem Markiem Borowskim. 


Mar 11, 2022

Eliza Michalik rozmawia z Pawłem Zalewskim z ruchu Polska 2050.