Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 06, 2019

Rozmowa Elizy Michalik z gen. Markiem Dukaczewskim o aferze Mariana Banasia i zbliżających się wyborach prezydenckich.