Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 11, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Martą Lempart o zarzutach prokuratorskich, jakie otrzymała liderka Strajku Kobiet.