Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2019

Eliza Michalik rozmawia z Marcinem Ociepą m.in. o projekcie zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS i zakazie handlu w niedziele.