Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 08, 2019

Eliza Michalik rozmawia z prof. Witoldem Orłowskim o ewentualnej obniżce emerytur, wieku i sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.