Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 13, 2019

Eliza Michalik rozmawia z Tomaszem Sekielskim o sytuacji polskich sędziów, filmie „Tylko nie mów nikomu” i kontaktach polityków z hierarchami Kościoła katolickiego.