Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2021

Eliza Michalik rozmawia z Grażyną Wolszczak o trudnej sytuacji artystów w dobie pandemii koronawirusa.