Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 20, 2021

Dziś gośćmi Bartosza Węglarczyka w "Onet Rano." o 07.55 są: Bartłomiej Przymusiński, Radosław Sikorski, Łukasz Ronduda, Marcin Wasilewski. W części #WIEM rozmowa Iwony Kutyny z Piotrem Sarzyńskim i Cezarym Stypułkowskim.


Oct 19, 2021

Gośćmi Beaty Tadli w "Onet Rano." o 07.55 są: Magdalena Adamowicz, Piotr Gąciarek, Bartosz Węglarczyk i Ralph Kamiński. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Tomaszem Wygodą o tym, czy jako społeczeństwo pamiętamy o manifeście Piotra Szczęsnego.


Oct 18, 2021

Gośćmi Tomasza Sekielskiego w "Onet Rano." o 07.55 są: Katarzyna Lubnauer, prof. Monika Płatek, Jakub Korus, Michalina Kulczykowska. W części #WIEM rozmowa Iwony Kutyny z Szymonem Komasą.


Oct 15, 2021

Gośćmi Beaty Tadli w "Onet Rano." o 07.55 są: Barbara Nowacka, Grzegorz Małecki, Andrzej Gajcy, Mateusz Wodziński, Beata Borucka. W części #WIEM rozmowa Janusza Schwertnera z Patrycją Sawicką-Sikorą i Darią Widawską w ramach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi.


Oct 14, 2021

Gośćmi Iwony Kutyny w "Onet Rano." o 07.55 są: Riad Haidar, Dariusz Martynowicz, Zbigniew Janas i Andrzej Chyra. W części #WIEM rozmowa Beaty Tadli z Marcinem Wyrwałem i Bartłomiejem Bublewiczem o tym, jak wygląda sytuacja na wschodniej granicy.