Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Alicją Chowaniec-Prażuch o tym, jak Polacy dbają o zęby.


May 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Małgorzatą Węgrzecką i Anną Resler o ankiecie na temat marzeń, przeprowadzonej wśród dzieci w szkołach podstawowych przez Wydawnictwo Edukacyjne Nowa Era.


May 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Cezarym Wyszyńskim o sprawie „wolnych krów” z Deszczyna.


May 31, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Katarzyną Lubnauer o wyborach do Parlamentu Europejskiego i sondażach poparcia.


May 30, 2019

W programie Iwona Kutyna rozmawia z Markiem Zuberem o tym, jaki wpływ na wyniki wyborcze ma wprowadzenia rozbudowanych programów socjalnych.