Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 01, 2023

Gośćmi Odety Moro w "Onet Rano." są: Katarzyna Lubnauer, Marek Chmaj, Justyna Suchecka, Kuba Kapiszewski. W części #WIEM rozmowa Tomka Sekielskiego z Karoliną Adrian i Kamilem Janowiczem.