Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 19, 2021

Gośćmi Beaty Tadli w "Onet Rano." o 07.55 są: Magdalena Adamowicz, Piotr Gąciarek, Bartosz Węglarczyk i Ralph Kamiński. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Tomaszem Wygodą o tym, czy jako społeczeństwo pamiętamy o manifeście Piotra Szczęsnego.