Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 20, 2022

Gośćmi Bartosza Węglarczyka w "Onet Rano." od 7.55 są: Krzysztof Gawkowski, Marcin Zawada, Ewa Ewart i prof. Marcin Matczak. W części #WIEM rozmowa Iwony Kutyny z Miłką Raulin.