Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 20, 2021

Dziś gośćmi Bartosza Węglarczyka w "Onet Rano." o 07.55 są: Bartłomiej Przymusiński, Radosław Sikorski, Łukasz Ronduda, Marcin Wasilewski. W części #WIEM rozmowa Iwony Kutyny z Piotrem Sarzyńskim i Cezarym Stypułkowskim.