Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2021

Gośćmi Bartosza Węglarczyka w "Onet Rano." o 07.55 są: Jan Maria Jackowski, prof. Robert Flisiak, Manuela Gretkowska oraz Andrzej Sikorowski. W części #WIEM rozmowa Odety Moro z Urszulą Nowakowską i Joanną Gierak-Onoszko.