Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2023

Gośćmi Janusza Schwertnera w "Onet Rano." o 7.55 są: Krzysztof Śmiszek, Michał Olszewski, Elżbieta Cherezińska i Edyta Herbuś. W części #WIEM rozmowa Łukasza Kadziewicza z Michałem Dziwulskim.