Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2024

Dziś gośćmi Odety Moro w "Onet Rano." są: Joanna Scheuring-Wielgus, Żenia Klimakin, Olga Kalicka, Mateusz Banasiuk, Marcin Maciejczak i Tomasz Jakimiuk. W części #WIEM rozmowa Łukasza Kadziewicza z Aleksandrą Sikorską.