Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 30, 2020

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Joanną Włodarczyk o przyczynach niezgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia przypadków krzywdzenia dzieci.