Preview Mode Links will not work in preview mode

May 09, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z prof. Sławomirem Cenckiewiczem o ustawie degradacyjnej, nowelizacji ustawy o IPN oraz pozycji Polski na arenie międzynarodowej.