Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 06, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Bronisławem Komorowskim, byłym prezydentem RP.