Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 03, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Januszem Kowalskim o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, funduszu odbudowy i koronawirusie.