Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 09, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Pawłem Wojtunikiem o przesłuchaniu w komisji śledczej ds. VAT oraz postawionych mu zarzutach.