Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 09, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Michałem Wypijem o Ryszardzie Terleckim, Lidii Staroń i włamaniu na skrzynkę mailową Michała Dworczyka.