Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 09, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Adrianem Zandbergiem m.in. o związkach partnerskich, rozdawnictwie publicznych pieniędzy i przyszłej współpracy partii lewicowych.